با هجمه فراوان و گسترده احزاب ضد دین و فراماسونری و دجال های زمانه ، یک گروه از مسلمانان اروپایی مستندی را مربوط به ایلومیناتی ، فراماسونری و حکومت جهانی شیطان در ده ها قسمت تهیه کردن که خشم صهیونیست ها را برانگیخت و بارها به سایت آنها حمله شد.این مستند بسیار آموزنده را دوستان بسیار عزیز ما در گروه بیداری اندیشه بصورت زیر نویس فارسی تهیه کرده اند و در فضای مجازی منتشر کرده اند که واقعا جای خسته نباشید و تشکر داره در این مستند سعی شده به یک سری سوالات عمومی و جالب پاسخ داده شود و افکار عمومی را روشن تر کند.
هدف این سریال، افشای طبقه ممتاز (Elite)، خاندانهای سلطنتی در اروپا، زرسالار و جهان خواهان است که تمامی جنبه های زندگی بشریت را کنترل و برنامه ریزی می کنند.


شما با دیدن این مستند به جواب این سوالات احتمالی خود خواهید رسید
- چرا مسائل جهان امروز، به صورت کنونی است؟

- چرا این همه برجهای هرمی و برجهای دوقلو در اطراف ما ساخته می شود؟


- چه کسانی جهان را کنترل می کنند؟

- پشت پرده فیلمها و کارتون های سینمایی چیست؟

- پشت پرده موسیقی ها چیست؟

- چرا سلطه گران جهانی به دنبال احیای معبد سلیمان هستند؟

- چرا این همه خشونت و کشتار در اطراف جهان وجود دارد؟

- چه ارتباطی بین فرعون امروزی و ldquo;نظم نوین جهانیrdquo; وجود دارد؟

- چه وجه اشتراکی بین جورج بوش، اباما و ملکه انگلیس وجود دارد؟

- چرا شیطان پرستی امروز توسط سران کشورهای استعمارگر و صهیونیست پشتیبانی می شود؟

- مقصود واقعی اشیاء پرنده ناشناخته (UFO) چیست؟

- هدف واقعی فروپاشی اقتصادی در جهان چیست؟

- دجال (ضد امام مهدی، عجل الله تعالی فرجه، و ضد مسیح، علیه السلام) کیست و هدف او و ابزارهای رسیدن به آن هدف چیست؟

دانلود در ادامه مطلب


با هجمه فراوان و گسترده احزاب ضد دین و فراماسونری و دجال های زمانه ، یک گروه از مسلمانان اروپایی مستندی را مربوط به ایلومیناتی ، فراماسونری و حکومت جهانی شیطان در ده ها قسمت تهیه کردن که خشم صهیونیست ها را برانگیخت و بارها به سایت آنها حمله شد.این مستند بسیار آموزنده را دوستان بسیار عزیز ما در گروه بیداری اندیشه بصورت زیر نویس فارسی تهیه کرده اند و در فضای مجازی منتشر کرده اند که واقعا جای خسته نباشید و تشکر داره در این مستند سعی شده به یک سری سوالات عمومی و جالب پاسخ داده شود و افکار عمومی را روشن تر کند.
هدف این سریال، افشای طبقه ممتاز (Elite)، خاندانهای سلطنتی در اروپا، زرسالار و جهان خواهان است که تمامی جنبه های زندگی بشریت را کنترل و برنامه ریزی می کنند.

شما با دیدن این مستند به جواب این سوالات احتمالی خود خواهید رسید


- چرا مسائل جهان امروز، به صورت کنونی است؟


- چرا این همه برجهای هرمی و برجهای دوقلو در اطراف ما ساخته می شود؟


- چه کسانی جهان را کنترل می کنند؟

- پشت پرده فیلمها و کارتون های سینمایی چیست؟

- پشت پرده موسیقی ها چیست؟

- چرا سلطه گران جهانی به دنبال احیای معبد سلیمان هستند؟

- چرا این همه خشونت و کشتار در اطراف جهان وجود دارد؟

- چه ارتباطی بین فرعون امروزی و ldquo;نظم نوین جهانیrdquo; وجود دارد؟

- چه وجه اشتراکی بین جورج بوش، اباما و ملکه انگلیس وجود دارد؟

- چرا شیطان پرستی امروز توسط سران کشورهای استعمارگر و صهیونیست پشتیبانی می شود؟

- مقصود واقعی اشیاء پرنده ناشناخته (UFO) چیست؟

- هدف واقعی فروپاشی اقتصادی در جهان چیست؟

- دجال (ضد امام مهدی، عجل الله تعالی فرجه، و ضد مسیح، علیه السلام) کیست و هدف او و ابزارهای رسیدن به آن هدف چیست؟


قسمت اول (مقدمه) (حدود 30 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت دوم (سندی از قرآن) (حدود 27 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت سوم (کنترل ذهن - گفته های جرج کارلین) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت چهارم (کنترل ذهن کودکان) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت پنجم (نشانه های ظهور دجال) (حدود 43 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت ششم (انرژی معماری) (حدود 40 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت هفتم (مبارزه برای انرژی انسان) (حدود 49 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت هشتم (فراعنه امروز) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت نهم (مدارک تکان دهنده از فراعنه) (حدود 33 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت دهم (هاشم فیلم) (حدود 45 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت یازدهم (نظم دنیوی جهانی) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت دوازدهم (جادوی موسیقی) (حدود 42 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت سیزدهم (روشنایی دادن به تاریکی) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت چهاردهم (زن قرمزپوش) (حدود 46 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت پانزدهم (هالیوود) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت شانزدهم (هالیوود و ارض موعود) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت هفدهم (رسانه و اسلام) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت هجدهم (جنگ به خاطر ترور) (حدود 36 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت نوزدهم (ریاکاری دموکراسی) (حدود 46 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت بیستم (پدیده "اشیاء پرنده ناشناخته" - 1) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت بیست و یکم (پدیده "اشیاء پرنده ناشناخته" - 2) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم

قسمت بیست و دوم (در ادامه چه چیزی ارائه می شود؟) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت بیست و سوم (فرهنگ رایج شیطانی ما) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت بیست و چهارم (ماتریالیسم و جنگ درون) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت بیست و پنجم (آزادی جدا شده) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت بیست و ششم (دجال ضد مسیح اینجاست - 1) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت بیست و هفتم (دجال ضد مسیح اینجاست - 2) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت بیست و هشتم (چرا شیطان پرستی توسط رهبران انجام می شود؟ - ۱) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت بیست و نهم (چرا شیطان پرستی توسط رهبران انجام می شود؟ - ۲) (حدود 46 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم

قسمت سی ام (حقیقت در مورد خدایان) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم

قسمت سی و یکم (زمین شطرنجی و خدایان) (حدود 44 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت سی و دوم (فریب بزرگ) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت سی و سوم (با ارزش ترين حقيقت) (حدود 38 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت سی و چهارم (انتخاب با شماست) (حدود 43 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت سی و پنجم (تحریف دین) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت سی و ششم (معبد سلیمان) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت سی و هفتم ((داستان عیسی (ع) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت سی و هشتم (خدای خورشید) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت سی و نهم (داستان اسلام) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت چهلم (حقیقت در مورد دوازده امام (آل پیامبر)) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم

   

 قسمت چهل و یکم (اعتقادات مشترک) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت چهل و دوم (دودمان ها) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت چهل و سوم (نگهبانان دروازه) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت چهل و چهارم (رمزنمایی 11-9) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت چهل و پنجم (اهمیت کعبه) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت چهل و ششم (کعبه و مناسک 11-9) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت چهل و هفتم (انسان کامل) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت چهل و هشتم (انسان آزاد) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت چهل و نهم (ظهور مهدی (ع)) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت پنجاه (ظهور دجال) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت پنجاه و یکم (ظهور عیسی (ع)) (حدود 47 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم
قسمت پنجاه و دوم (پایان) (حدود 40 مگابایت) >>> دانلود با لینک مستقیم

با تشکر از کتابخانه مجازی آریا